Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες της Enekon Services.

Ολοκληρωμένες Eφαρμογές Aπεντομώσεων

pest control

Η καταπολέμηση των ανεπιθύμητων εντόμων πραγματοποιείται κυρίως, όπου αυτό κρίνεται ασφαλές, με τον περιμετρικό ψεκασμό των χώρων που επιθυμούμε να προστατέψουμε, εστιάζοντας κυρίως στα σημεία όπου οι πληθυσμοί των εντόμων έχουν την τάση να αναπαράγονται.

Ο ψεκασμός πραγματοποιείται με σκευάσματα άοσμα με άμεση και υπολειματική δράση. Επιπλέον έχουν τέτοια σύσταση λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας παρασκευής τους, που δεν λερώνουν τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή.

Ειδικά για την αντιμετώπιση της κατσαρίδας γίνεται χρήση ετοιμόχρηστου δολώματος σε μορφή gel σε σημεία όπου δεν είναι δυνατόν να τα προσεγγίσει οποιοδήποτε υγρό μέσο καταπολέμησης, όπως καλωδιώσεις, στο πίσω μέρος των μηχανημάτων κτλ.

Κάθε μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται ύστερα από την μελέτη των χώρων στους οποίους θα γίνει η εφαρμογή.

Όπου κρίνεται αναγκαίο χρησιμοποιούνται ειδικές οικολογικές παγίδες φερομόνης, για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των εντόμων.

2012 All rights reserved. ENEKON

Email:Info@enekon.gr