Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες της Enekon Services.

Απολυμάνσεις Επαγγελματικών Χώρων

disinfection

Η εφαρμογή απολύμανσης έχει σαν κύριο στόχο την αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών και πραγματοποιείται με εγκεκριμένα χημικά σκευάσματα από τον Ε.Ο.Φ.

Συγκεκριμένα γίνεται χρήση απολυμαντικού ευρέως φάσματος κατά των ιών, μυκήτων και βακτηρίων. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες καθώς και σε χώρους παρασκευής φαγητού.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις μικροβιοκτονίες είναι φιλικά στο περιβάλλον, γιατί είναι βιοδιασπώμενα.

2012 All rights reserved. ENEKON

Email:Info@enekon.gr